Disclaimer

Artikel 1: algemene definities

Website: www.bluesigns.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website en de bestelsite;

Bedrijf: Blue Signs BV is de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website en bestelsite. Door de website en de bestelsite te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Blue Signs BV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website en de bestelsite onvolledig of verouderd is.

Blue Signs BV geeft op géén enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website en de bestelsite wordt geraadpleegd.

Blue Signs BV biedt géén garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website en de bestelsite.

Blue Signs BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Blue Signs BV verschaft informatie op haar website en de bestelsite, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website en de bestelsite kunnen op géén enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Blue Signs BV kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website en de bestelsite;

Blue Signs BV zal de website en de bestelsite naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Blue Signs BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website en de bestelsite;

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;